Betoniranje ploče
Betoniranje ploče pumpom za beton i ravnanje vibro-letvom
Zaustavite slideshow (Automatsko nizanje slika po redosledu sa pripadajućim efektima)Pokrenite slideshow (Automatsko nizanje slika po redosledu sa pripadajućim efektima)Učitaj ponovo - osvežiZatvori prozor